Monthly Seminar 4/17

Monitieteisyys kirkkotaiteen tutkimuksessa

FT, dos. Hanna Pirinen (Jyväskylän yliopisto, taidehistoria)

27.4.2017 kello 14–16

Litzen-sali (Minerva, 1. krs. Kaivokatu 12, 20014 Turun yliopisto)