Events

  • Esitelmäkutsu! Taiteiden ja kristinuskon kohtaamisia -seminaari 8.11.2019

    Esitelmäkutsu CSCC:n seminaariin Taiteiden ja kristinuskon kohtaamisia! Seminaari kohdistaa huomion taiteiden, kristinuskon ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen ja limittyneisyyteen hienovaraisesti ja kriittisestä näkökulmasta. Tarkastelun alla ovat ne moninaiset tavat, joilla kristinusko ja taiteet ovat kohdanneet. Seminaarissa tullaan keskittymään sekä historialliseen että nykyhetkeä koskevaan tutkimukseen luoden näin myös ajallista perspektiiviä taiteiden ja kristinuskon suhteeseen.

    Read more