Events

  • QUEER SHEPHERDS – PERVOT PAIMENET – QUEERA HERDAR

    XII SQS seminar & International Autumn School and Conference of IARG September 19–20, 2019, Åbo Akademi University, Finland Arken campus, Fabriksgatan 2 SQS – Society of Queer Studies in Finland invites submissions for the 12th Turku seminar on the intersections of queer, religion and spirituality. This year the seminar hosts the International Autumn School and conference of […]

    Read more
  • Esitelmäkutsu! Taiteiden ja kristinuskon kohtaamisia -seminaari 8.11.2019

    Esitelmäkutsu CSCC:n seminaariin Taiteiden ja kristinuskon kohtaamisia! Seminaari kohdistaa huomion taiteiden, kristinuskon ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen ja limittyneisyyteen hienovaraisesti ja kriittisestä näkökulmasta. Tarkastelun alla ovat ne moninaiset tavat, joilla kristinusko ja taiteet ovat kohdanneet. Seminaarissa tullaan keskittymään sekä historialliseen että nykyhetkeä koskevaan tutkimukseen luoden näin myös ajallista perspektiiviä taiteiden ja kristinuskon suhteeseen.

    Read more