FT Pekka Tolonen: Maallikkojen uskonnollisesta kääntymyksestä 1100-luvun Ranskassa

FT Pekka Tolonen pitää CSCC:n kuukausiesitelmän torstaina 4.3. klo 14-16 Zoomissa. Alustuksen otsikko on: “Maallikkojen uskonnollisesta kääntymyksestä 1100-luvun Ranskassa”

Abstrakti:
1000-luvun gregoriaanisen kirkkoreformin jälkeisessä hengellisessä ilmapiirissä tapahtui muutoksia, mikä näkyi 1100-luvulla toisaalta uusina uskonnollisina järjestöinä, mutta myös maallikkojen hengellisenä aktivoitumisena ja pyrkimyksenä täydellisempään kristilliseen elämään. Herbert Grundmannin vanhan ja edelleen päälinjoissaan pitävän näkemyksen mukaan osan tästä liikehdinnästä katolinen kirkko pystyi kanavoimaan osaksi omaa toimintaansa. Osa liikehdinnästä kirkon näkökulmasta radikalisoitui ja ajautui harhaoppisuudeksi. Varsinaisia maallikkojen ja erityisesti kaupunkimiljöössä tapahtuneita kääntymyksiä tunnetaan tuolta ajalta muutamia. Pyrin osoittamaan näiden tapausten läheisen kytkeytymisen hyväntekeväisyyteen ja ympäröivän yhteisön hyväksi toimimiseen. Pohdin lisäksi muutenkin sydänkeskiajan maallikkojen hengellistä toimintakenttää siten kuin se varhaisen inkvisition lähteissä näyttäytyy.

Kuva: Lyon (Hartmann Schedel: Nürnberger Chronik, 1493, folio 88r [Creative Commons])