Kristinusko ja lääketiede: Jännitteitä hyvinvoinnin kentällä

Centre for the Study of Christian Cultures (CSCC) järjestää perjantaina 8.4.2022 klo 10-15 hybridimuotoisesti toteutettavan päiväseminaarin “Kristinusko ja lääketiede: jännitteitä hyvinvoinnin kentällä” Turun yliopiston tiloissa sekä Zoomissa.

Tilaisuus on maksuton, mutta hybridimuotoisuuden ja kahvitarjoilun vuoksi pyydämme osallitujia ilmoittautumaan etukäteen viimeistään tiistaina 5.4. osoitteessa:

https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=12464

Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat paikkatiedot ja Zoom-linkki.

Ohjelma

Aamupäiväsessio klo 10.00-12.00
Minna Opas (CSCC): Tervetuloa
Jenni Kuuliala: Uskonto, lääketiede ja ihmiskehon normatiivisuuden pitkä historia
Pentti Huovinen, professori, ylilääkäri: Käykö rukous hoidoksi?
Tuija Hovi: Rukousta vai terapiaa? Parantumiskokemusten tarkastelua esirukouspalvelun käyttäjien kertomana

Lounas klo 12.00-13.30 (omakustanteinen)

Iltapäiväsessio klo 13.30-15.00
Jutta Ahlbeck: Hermostunut lapsi ja modernin yhteiskunnan vaarat: Lasten henkinen hyvinvointi 1800- ja 1900-luvun vaihteen suomalaisessa lääketieteessä
Pekka Kolehmainen: Natsilääkäreitä ja syntymättömien hiljainen huuto: Abortin kuvastot yhdysvaltalaisessa uskonnollisessa oikeistossa
Keskustelu

Esitysten abstraktit

Jenni Kuuliala: Uskonto, lääketiede ja ihmiskehon normatiivisuuden pitkä historia
Perinteinen historian narratiivi on esittänyt, että luonnontieteet, lääketiede mukaan luettuna, ja erityisesti katolinen kirkko olisivat olleet keskiajalla ja varhaismodernina aikana törmäyskurssilla. Uusi tutkimus on kuitenkin osoittanut, että uskonto ja lääketiede voidaan nähdä rinnakkaisina merkityksenantojärjestelminä, jotka ovat vuosisatojen ajan määritelleet niin ihmiskehon sairautta, vammaisuutta kuin parantumistakin. Näkemykset ja käytännöt ovat toisaalta kehittyneet rinta rinnan, kuten esimerkiksi ajatus siitä, miten ihmeparaneminen voidaan todistaa. Toisaalta lääketieteelliset ja uskonnolliset selitysmallit ihmiskehon poikkeavuuksille ovat saattaneet olla keskenään hyvinkin ristiriitaisia samoin kuin ajatus siitä, miten ei-normatiivisiin kehoihin tulisi suhtautua. Esitelmässäni tarkastelen uskonnon ja lääketieteen pitkää rinnakkaista historiaa yhtäläisyyksineen ja ristiriitaisuuksineen etenkin suhteessa fyysiseen vammaisuuteen ja sen parantamismahdollisuuksiin.

Pentti Huovinen: Käykö rukous hoidoksi?
Kristinuskolla ja lääketieteellä on pitkät yhteiset perinteet. Mutta voiko uskoa yhdistää nykyajan näyttöön perustuvaan lääketieteeseen? Rukousta on yritetty tutkia. Mutta onko rukouksesta näyttöön perustuvaksi hoidoksi? Vai tuhoaako ”lääkerukous” lopulta uskon perusteet?

Tuija Hovi: Rukousta vai terapiaa? Parantumiskokemusten tarkastelua esirukouspalvelun käyttäjien kertomana
Maailmanlaajuisesti leviävän karismaattisen kristillisyyden yhtenä keskeisenä teemana on kokonaisvaltainen parantuminen ja parantaminen. Miten ihmeet, demonit ja rukoukset istuvat medikalisoituneeseen maailmankuvaan? Esitelmässä tarkastellaan Suomessa toimivaa maallikkovetoista esirukouspalvelua eräänlaisena terapiakulttuurin ilmentymänä.

Jutta Ahlbeck: Hermostunut lapsi ja modernin yhteiskunnan vaarat: Lasten henkinen hyvinvointi 1800- ja 1900-luvun vaihteen suomalaisessa lääketieteessä
Esitelmässään sosiologi ja historioitsija Jutta Ahlbeck käsittelee, kuinka “hermostuneesta lapsesta” tuli keskeinen hahmo suomalaisissa lääketieteellisissä kirjoituksissa 1800-1900-vuosisadan vaihteessa. Henkisesti heikko lapsi oli todiste modernin mielen ja yhteiskunnan rappeutumisesta. Lääkäreiden mukaan lapset heikkenivät jatkuvasti, sekä fyysisesti että henkisesti. Etenkin koulu ymmärrettiin terveydelle haitaksi, varsinkin tytöille ja alempien yhteiskuntaluokkien lapsille, joiden hermot olivat jo synnynnäisesti heikompia ja jotka kärsisivät ”liiallisesta” koulutuksesta. “Hermostunut lapsi” oli siten sukupuolitettu ja luokiteltu, ja se kytkettiin ajan keskeisiin huolenaiheisiin, kuten perinnöllisyyteen, moraaliin, rappeutumiseen ja viime kädessä kansalaisuuteen.

Pekka Kolehmainen: Natsilääkäreitä ja syntymättömien hiljainen huuto: Abortin kuvastot yhdysvaltalaisessa uskonnollisessa oikeistossa
Yhdysvaltalaisen oikeiston parissa abortti on toiminut jo vuosikymmeniä avainteemana. Abortin vastustuksella on selitetty uskonnollisen oikeiston pitäytymistä Donald Trumpin kannattajajoukoissa, ja hänen poistuttuaan virasta on abortinvastaisia lakeja vyörytetty läpi osavaltiotasolla ennennäkemättömissä määrissä. Abortin vastustus ja evankelikristillisyys ei kuitenkaan aina ole ollut itsestään selvä yhdistelmä Yhdysvaltain historiassa. Esitelmässäni tarkastelen, miten 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun aikana poliittiset oikeistotoimijat aktiivisesti muodostivat abortista liikkeen kynnyskysymyksen ja millaista lääketieteen kuvastoa he hyödynsivät näin tehdessään.

Tietoja seminaarin tarkemmasta sisällöstä päivitetään myös tapahtuman Facebook-sivulle osoitteessa https://fb.me/e/1jLku04jy

Tervetuloa mukaan!

Kuva: Creative Commons