Monthly seminar – May

Rituaalinen näkökulma kristinuskon syntyyn

 

Luennoitsija: Risto Uro
Paikka: Aikala-sali, Historicum-rakennus, 2 krs.
Aika: 24.5. klo 10–12

 

Miksi kristinusko syntyi ja menestyi? Teologit, historiantutkijat ja uskonnontutkijat ovat pitkään etsineet vastausta tähän kysymykseen. Tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota muun muassa Jeesuksen ensimmäisten seuraajien kokemiin ilmestyksiin, sosiaalisiin ja poliittisiin tekijöihin, kristittyjen harjoittamaan sairaanhoitoon tai marttyyrien synnyttämään positiiviseen mielikuvaan.

Risto Uro analysoi rituaalien luonnetta kristinuskon synnyssä. Miten rituaaliset innovaatiot vaikuttivat Jeesus-liikkeen muotoutumiseen? Mikä rooli rituaaleilla oli liikkeen leviämisessä ja vakiintumisessa? Miten tieto rituaalien taustalla olevista mielen mekanismeista auttaa vastaamaan kysymyksiin, joita teologit ja historioitsijat ovat pohtineet parin vuosisadan ajan?

Perinteisen historiantutkimuksen metodien lisäksi Uro hyödyntää tutkimuksissaan sekä rituaalitutkimuksen että kognitiivisen uskontotieteen lähestymistapoja ja teorioita. Kognitiivinen uskontotiede soveltaa uutta tietoa mielen toiminnasta uskonnollisten ilmiöiden tutkimukseen ja sen avulla on pystytty mm. mallintamaan varhaiskristillisten ateriakäytäntöjen ritualisoitumista.

Risto Uro on Uuden testamentin eksegetiikan yliopistonlehtori ja teologian ja uskonnon kandiohjelman johtaja Helsingin yliopistossa. Hän opettaa teologisessa tiedekunnassa mm. rituaalitutkimusta.

Ritual and the Emergence of Early Christian Religion -hankkeen kotisivut löytyvät osoitteesta  https://blogs.helsinki.fi/ritual-earlychristianity/

Vladislav Nedelev: The small early Christian basilica of Philippopolis, Plovdiv, Bulgaria.

CC BY 4.0