VTT, TM Ville Niittynen: Runoilija on runoilija, mutta kansallisrunoilija on poliittinen termi

CSCC:n helmikuun kuukausiesitelmän pitää VTT, TM Ville Niittynen otsikolla “Runoilija on runoilija, mutta kansallisrunoilija on poliittinen termi”

Esitelmä pidetään Zoomissa.

Abstrakti:
VTT, TM Ville Niittynen tutki v. 2020 tarkastetussa, poliittisen historian alaan kuuluneessa väitöskirjassaan J. L. Runebergin (1804-1877) pietismin vastustusta. Kansallisrunoilijan maailmankielteistä herätyskristillisyyttä vastaan suuntaama kritiikki kumpusi hänen kristillisestä maailmankatsomuksestaan, filosofisista näkemyksistään sekä yhteiskunnallista ja poliittisista pyrkimyksistään. Autonomian ensi vuosikymmeninä Suomessa alkoi tietoinen kansakunnan rakentaminen. Runebergin edustaman sivistyneistön ja maan johdon tavoitteisiin sopi siksi huonosti sellainen herätyskristillisyys, joka näki maailman kaikin puolin pahana ja torjuttavana. Kyseisen kaltainen kristillisyys sai maassa kuitenkin vahvan jalansijan, jolloin henkilökohtaiset uskonratkaisut saivat poliittisen merkityksen. Yksityinen muuttui poliittiseksi ja herätysliikkeiden voi nähdä kanavoineen myös yleistä yhteiskunnallista tyytymättömyyttä.

Kuva: Wikimedia Commons