Kristillinen nationalismi vaikuttaa ihmisten koronakäyttäytymiseen Yhdysvalloissa

Teksti: Aleksi Sääksmäki, opiskelija “Globaali kristinusko” -kurssilta. Kurssista voit lukea lisää täältä.

Globaalin koronapandemian aikana ihmisten ympäri maailmaa on pitänyt muuttaa käyttäytymistään. Jokaiselle meistä on tullut tutuksi kasvomaskin läpi hengittäminen, käsidesin käyttö ja turvaetäisyyksien pitäminen kaupan kassajonossa. Ihmiset kuitenkin käyttäytyvät ja perustelevat omaa toimintaansa kriisin keskellä eri tavoin. Ihmisten erilaista käyttäytymistä ja siihen vaikuttavia syitä on tutkittu runsaasti, ja tullaan varmasti tutkimaan vielä pitkään kriisin väistyttyä. 

Yksi ihmisten koronakäyttäytymistä selittävä tekijä on uskonnollinen identiteetti. Tarkastelen koronakäyttäytymisen ja uskonnollisen identiteetin suhdetta yhdysvaltalaisessa kontekstissa. Vaikka Yhdysvalloissa on paljon eri uskontokuntiin kuuluvia ihmisiä, valtaosa yhdysvaltalaisista on kristittyjä. Keskityn siksi tässä tekstissä erityisesti kristittyjen yhdysvaltalaisten koronakäyttäytymiseen.

Aiheesta tehty tutkimus Yhdysvalloissa osoitti, että uskonnollisuus on keskeisin varovaista koronakäyttäytymistä ennustava tekijä. Sitä vastoin kristillisnationalistinen identiteetti on suurin yksittäinen tekijä, joka ennustaa riskialttiimpaa koronakäyttäytymistä. Mutta mitä kristillisnationalistinen identiteetti tarkoittaa, ja miksi se vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen koronapandemiassa?

Kristillinen nationalismi Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalainen kristillinen nationalismi on ideologia, joka idealisoi ja korostaa yhdysvaltalaisen elämän ja hyvin spesifin kristillisen identiteetin yhteenkuuluvuutta. Kristilliseen nationalismiin kytkeytyy fundamentalistinen uskonkäsitys sekä ulossulkeva ja äärikonservatiivinen maailmankuva. Kristillinen nationalismi on tyypillisempää poliittisesti oikealle kallistuvien ihmisten keskuudessa, ja se perustuu ajatukseen, että Yhdysvallat valtiona voi menestyä vain, jos se pitää kiinni konservatiiviskristillisistä politiikkatoimista. Nationalismille tyypillisesti myös kristilliset nationalistit turvaavat vahvaan johtajaan. Yhdysvaltalaisessa kontekstissa kyse on tietenkin edellisestä presidentistä Donald Trumpista. 

Ideologiaan liittyy tiiviisti ajatus siitä, että kristinuskon Jumala pitää yhdysvaltalaisia omana valittuna kansanaan. Siihen peilaten koronapandemian kaltaiset globaalitkin haasteet nähdään Jumalan rangaistuksena yhdysvaltalaisten toiminnasta. Tutkimusten mukaan kristillisnationalistit ovat herkempiä uskomaan, että koronapandemia on Jumalan keino vetää kuriton Yhdysvaltojen kansa takaisin luokseen. 

Tällöin ratkaisu koronapandemiaan ei suinkaan ole terveysturvallinen käyttäytyminen, kuten käsien pesu tai kasvomaskin käyttö. Sen sijaan kristillisnationalistit painottavat yhdysvaltalaisten uskonnollisen käyttäytymisen merkitystä. He tarjoavat ratkaisuksi koronaan muun muassa uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumista, kansallisen hurskauden kasvattamista ja Yhdysvaltojen poliittisten syntien katumista. Tällaisia poliittisia syntejä olisivat esimerkiksi aborttiin ja LGBTQIA+-ihmisten oikeuksiin liittyvät liberaalit politiikkatoimet.

Kristilliset nationalistit ja koronapandemia

Kristillisnationalistit ovat tyypillisesti evankelikaalisia kristittyjä. Kristillinen nationalismi ei kuitenkaan ole sama asia kuin kristillinen usko tai evankelikaalisuus ja sille onkin syntynyt vastareaktiona myös Christians against Christian Nationalism -liike. Erot kristillisnationalistin ja muiden ihmisten välillä näkyvät tutkimuksissa, joissa yhdysvaltalaisten koronakäyttäytymistä on tutkittu. Muut kuin kristillisnationalistit, kuten esimerkiksi katoliset kristityt, ei-kristityt uskonnolliset ja uskonnottomat ihmiset, noudattivat koronarajoituksia ja -suosituksia kristillisnationalisteja tunnollisemmin. Eroa selittää myös muun muassa se, että kristilliset nationalistit eivät tyypillisesti luota uutismediaan, mikäli samaa tietoa ei vahvisteta muista heidän luotettavina pitämistään lähteistä. Yleensä kristilliset nationalistit pitävät luotettavina lähteinä esimerkiksi seuraamiaan poliitikkoja ja vaihtoehtoisia medioita. 

Koronapandemia on ollut vaikea ihmisille ympäri maailman. Meiltä kaikilta on odotettu muutoksia ja sopeutumista uusiin olosuhteisiin. Meiltä on toivottu eristäytymistä, tunnollista käsien pesua ja kasvomaskilla suojautumista. Kaikkia nämä muutokset eivät ole miellyttäneet, ja globaalin pandemian syyksi on etsitty vaihtoehtoisia teorioita. Kristinuskolla on ollut osansa tässäkin. Yhdysvalloissa kristilliset nationalistit tulkitsevat tilannetta oman viitekehyksensä läpi. Korona ei ole heille vain zoonoosiviruksesta aiheutunut globaali tartuntatauti, vaan jotakin suurempaa – Jumalan merkki siitä, että Yhdysvallat on ajautunut liian kauaksi Jumalan tahdosta. Siksi kristillisnationalistisessa kontekstissa terveysturvallisuuteen tähtäävät rajoitustoimet näyttävät absurdeilta. Yhdysvaltojen tulisi heidän mielestään sen sijaan kääntyä konservatiivisempaan suuntaan ja pyrkiä toteuttamaan Jumalan tahtoa politiikassaan, jolloin Jumala ei enää kiusaisi valittua kansaansa viruspandemioilla. Korona on siis jälleen yksi esimerkki siitä, miten kristinusko ja politiikka kietoutuvat toisiinsa erottamattomasti Yhdysvalloissa.

Lähde: Perry, S. L. et al. (2020). Culture Wars and COVID‐19 Conduct: Christian Nationalism, Religiosity, and Americans’ Behavior During the Coronavirus Pandemic. Journal for the scientific study of religion, 59 (3), 405–416.

Kuvien lähde: Pixabay