Privacy policy (in Finnish)

Center for the Study of Christian Cultures – tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

Center for the Study of Christian Cultures
Historian, kulttuurin ja taiteidentutkimuksen laitos
Kaivokatu 12
20014 Turun yliopisto
cscc@utu.fi

Rekisteri
Center for the Study of Christian Cultures -tutkimuskeskuksen postituslista, csccmembers@lists.utu.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kristinuskontutkimuksen alan tapahtuma- ja muiden ilmoitusten lähettäminen listan jäsenille. Listalle liittyminen on vapaaehtoista ja tapahtuu listan jäsenten omasta aloitteesta osoitteessa http://cscc.utu.fi/cscc/contact-us/

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet
Nimi
Sähköpostiosoite

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan vain ja ainoastaan rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen suojaus
Kaikki aineisto on digitaalista. Käsiteltävät tiedot on suojattu sähköpostilistan moderaattorin tunnuksilla. Moderaattoreina toimivat keskuksen johtaja, sihteeri ja koordinaattori.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain henkilön sähköpostilistalla olemisen ajan.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

* Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

* Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

* Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

* Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot: dpo(at)utu.fi

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00521 Helsinki / Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
Puh. 029 56 66700
tietosuoja(at)om.fi