TT Anna-Riina Hakala: Bernard Clairvaux’lainen (1090-1153) ja toisiaan täydentävät sukupuolet

CSCC:n kuukausiesitelmän 25.11.2021 pitää TT Anna-Riina Hakala aiheesta Bernard Clairvaux’lainen (1090-1153) ja toisiaan täydentävät sukupuolet. Tilaisuus pidetään Zoomissa.

Abstrakti
Bernard Clairvaux’laista on usein tulkittu naiseuden teologis-merkityksellistä arvoa vähättelevän perinteen edustajana. Kirjekokoelmassaan Bernhard kuitenkin korostaa selkeästi naiseuden merkitystä ihmisen pelastuksen teologiassa ja näyttää tulkitsevan sukupuolet toisiaan täydentäviksi sekä maailman että ruumiin ylösnousemuksen jälkeisen taivaan ikuisuuden tasolla. Ihanteellisessa munkissa on Bernardin kirjekokoelman valossa sekä naiseutta että mieheyttä oikeassa järjestyksessä.