Globaali kristinusko haastaa pohtimaan

Keväällä 2021 Turun yliopiston uskontotieteen oppiaineessa järjestettiin ensimmäisen kerran uusien tutkintovaatimuksien mukainen kurssi Globaali kristinusko. Kurssilla tarkasteltiin kristinuskon monimuotoisuutta erilaisista teologisista ja uskontoantropologisista näkökulmista ja erilaisissa maantieteellisissä konteksteissa. Yhtenä kurssin suorituksena opiskelijat kirjoittivat blogitekstin tai tekivät podcastin jostain itseään kiinnostavasta kurssiin sisältöihin liittyvästä aiheesta. Kevään ja alkusyksyn 2021 aikana nämä blogitekstit ja yksi podcast julkaistaan CSCC:n blogissa ja podcast-alustalla.

Globaali kristinusko -kurssi kuuluu vaatimuksena niille opiskelijoille, jotka tähtäävät opinnoissaan opettajan kelpoisuuteen evankelisluterilaisessa uskonnossa. Kurssi on avoin myös muille Turun yliopiston uskontotieteen opiskelijoille ja sivuaineopiskelijoille. Kurssin tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat kristinuskon hyvin moninaiseen luonteeseen. Kristinuskoa eletään todeksi ihmisten arjessa ympäri maailmaa hyvin eri tavoin ja siinä painottuvat kulttuurisesta ja taloudellissosiaalisesta kontekstista riippuen erilaiset kysymykset. Kurssilla tarkasteltiin muun muassa kristinuskon eri muotoja ja levinneisyyttä, eurooppalaisia ja globaaleja kristillisiä organisaatioita, kontekstuaalisen teologian suuntauksia, kristinuskon globaaleja megatrendejä sekä kristinuskon antropologian keskeisiä, erityisesti aineellisuuteen linkittyviä teoreettisia keskusteluja.

Näiden teemojen innoittamina opiskelijat avaavat blogiteksteissään ja podcastissa kristinuskoon liittyviä ilmiöitä omasta näkökulmastaan ja pohtivat niiden merkitystä tämän päivän ihmisille.

Nautinnollisia luku- ja kuunteluhetkiä globaalin kristinuskon parissa!

Kirjoittaja Minna Opas on CSCC:n johtaja ja Globaali kristinusko -kurssin vastuuopettaja.

Kuva: Creative Commons