Globaali kristinusko

Turun yliopiston uskontotieteen oppiaineen kurssilla Globaali kristinusko tarkastellaan kristinuskon monimuotoisuutta erilaisista teologisista ja uskontoantropologisista näkökulmista ja erilaisissa maantieteellisissä konteksteissa. Yhtenä kurssin suorituksena keväällä 2023 opiskelijat kirjoittivat blogitekstin jostain itseään kiinnostavasta kurssiin sisältöihin liittyvästä aiheesta. Nämä tekstit julkaistaan touko-kesäkuun aikana CSCC:n blogissa.

Globaali kristinusko -kurssi kuuluu vaatimuksena niille opiskelijoille, jotka tähtäävät opinnoissaan opettajan kelpoisuuteen evankelisluterilaisessa uskonnossa. Kurssi on avoin myös muille Turun yliopiston uskontotieteen opiskelijoille ja sivuaineopiskelijoille. Kurssin tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat kristinuskon hyvin moninaiseen luonteeseen. Kristinuskoa eletään todeksi ihmisten arjessa ympäri maailmaa hyvin eri tavoin ja siinä painottuvat kulttuurisesta ja taloudellissosiaalisesta kontekstista riippuen erilaiset kysymykset. Kurssilla tarkastellaan kristinuskon eri muotoja ja levinneisyyttä, eurooppalaisia ja globaaleja kristillisiä organisaatioita, kontekstuaalisen teologian suuntauksia, kristinuskon globaaleja megatrendejä, kristinuskon ja talouden suhteita sekä kristinuskon aineellisuuteen linkittyviä teoreettisia keskusteluja.

Näiden teemojen innoittamina opiskelijat avaavat blogiteksteissään kristinuskoon liittyviä ilmiöitä omista näkökulmistaan ja pohtivat niiden merkitystä tämän päivän ihmisille.

Mielenkiintoisia lukuhetkiä globaalin kristinuskon parissa!

Kirjoittajat: Minna Opas, CSCC:n johtaja ja uskontotieteen yliopisto-opettaja Tuija Hovi, Globaali kristinusko -kurssin vastuuopettaja keväällä 2023.

Kuva: Creative Commons