Religion: Going Public

 

 

 

Religion: Going Public -blogissa julkaistaan ajankohtaisia kirjoituksia uskonnon ja  yhteiskunnan keskinäisestä dynamiikasta. Blogi perustettiin vuonna 2016 ja sen idea kehittyi useammassa Norjan tutkimusneuvoston SAMKUL -ohjelman rahoittamassa hankkeessa työskennelleiden tutkijoiden yhteistyönä. Blogin keskeinen tavoite on myötävaikuttaa ja osallistua julkisilla foorumeilla käynnissä oleviin keskustelunaiheisiin, joissa käsitellään monia uskonnon yhteiskunnallisia rooleja ja vaikutusta yhteiskunnallisiin muutoksiin. Kirjoittajat haluavat tuoda yhteen tutkimusyhteisöt, virkamieskunnan, päättäjät ja laajan yleisön jakamalla blogissa yleistajuisesti ja kiehtovasti ajantasaista tutkimustietoa ja erilaisia näkökulmia yleisesti nykyhetken uskonnon ja yhteiskunnan suhteesta. Kirjoitusten aihepiirit kohdistuvat erityisesti norjalaiseen ja skandinaaviseen, mutta myös laajemmin eurooppalaiseen, julkiseen keskusteluun uskonnosta ja yhteiskunnasta.