Risto Uron Blogi – Uskonto, rituaali ja varhaiskristillisyys

Risto Uro on Uuden testamentin eksegetiikan yliopistonlehtori ja teologian ja uskonnon kandiohjelmanjohtaja Helsingin yliopistossa. Hän opettaa teologisessa tiedekunnassa mm. rituaalitutkimusta, joka kognitiivisen uskontotieteen lisäksi on hänelle keskeinen metodi ja harrastuneisuuden kohde. Uro johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta “Ritual and the Emergence of Early Christian Religion”, jonka kotisivut löytyvät täältä.

Uron blogi on tarkoitettu helpottamaan opettajan ja opiskelijoiden välistä tiedon kulkua. Blogissaan Uro tiedottaa tutkimuksestaan ja pohtii tutkimuksen laajempia ulottuvuuksia. Samalla hän pyrkii helpottamaan opettajan ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta, tiedottamalla kursseista, kurssimateriaaleista, tenteistä, aikataulumuutoksista ja muista opetukseen liittyvistä asioista. Blogissa esitellään myös linkkejä kotisivuihin ja verkkojulkaisuihin, jotka voivat olla hyödyksi opiskelussa ja jotka valaisevat Uron kiinnostuksen kohteita. Kirjoittaja toivoo opiskelijoiden hyödyntävän blogin mahdollisuuksia ottamalla rohkeasti osaa keskusteluun.