Uhrit ennen ja nyt: Kaksi arkeologia tutkii saamelaisten uhripaikkoja

Blogi Uhrit ennen ja nyt: Kaksi arkeologia tutkii saamelaisten uhripaikkoja on Akatemiatutkija Anna-Kaisa Salmen ja tutkijatohtori Tiina Äikäksen syksyllä 2016 perustama. Blogissa he esittelevät Suomen Akatemian rahoittamien projektiensa puitteissa tapahtuvaa tutkimusta koskien saamelaisten etnistä uskoa sekä kolonialismin ja kulttuurikontaktien vaikutuksiin saamelaiskulttuurissa ja saamelaiset kohdanneissa kulttuureissa. Blogissa seuraataan tutkimuksen edistymistä ja tutkijoiden työtä.

Tiina Äikäksen projekti “Uskontojen kohtaamisia ja uskontojen muutoksia: monitieteellinen tutkimus saamelaisten rituaalipaikkojen kohdebiografiasta” käsittelee uskontojen ja uskonnollisen identiteetin muuttumista Pohjois-Fennoskandiassa. Tutkimus keskittyy erityisesti saamelaisten rituaalipaikkojen kohdebiografiaan eli muutoksiin paikkojen käyttäjäryhmissä ja paikkojen saamissa merkityksissä. Kohdebiografia pitää sisällään keholliset rituaaliset kokemukset, muistot, sosiaaliset suhteet ja nykykäytön. Näitä tutkitaan käyttäen hyväksi arkistotietoja, haastatteluita ja luonnontieteellisiä menetelmiä, kuten fosfaattianalyysejä. Projektissa yhdistetään aineistoja Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Venäjältä.

Tiina Äikäs on arkeologi, joka työskentelee tutkijatohtorina Oulun yliopistossa. Hän on kirjoittanut väitöskirjansa saamelaisten uhripaikoista eli seidoista ja jatkaa nyt kyseistä tutkimusta selvittämällä, miten näitä paikkoja on käytetty eri aikoina mukaan lukien oma aikamme. Tiina on kiinnostunut uskonnon ja rituaalien arkeologisesta tutkimuksesta sekä siitä, millaisia merkityksiä ihmiset nykyään antavat kulttuuriperinnölle. 

Anna-Kaisa Salmen tutkimushankkeessa “Ympäristösuhteen muutos koloniaalisessa kohtaamisessa” keskytään siihen, miten koloniaalinen kohtaaminen muutti ympäristösuhdetta sekä valloittajien että valloitettujen keskuudessa. Nämä muutokset vaikuttivat voimakkaasti ruotsalaisten ja saamelaisten yhteisöihin, uskontoon sekä pyhiin paikkoihin maisemassa. Tutkimuksessa käytetään arkeologisia ja eläinosteologisia metodeja, tilallisia menetelmiä, molekyyliarkeologiaa sekä postkoloniaalista posthumanistista teoreettista viitekehystä.

Anna-Kaisa Salmi on Oulun yliopistossa Akatemiatutkijana työskentelevä arkeologi. Anna-Kaisa on erikoistunut arkeologisten eläinluulöytöjen tutkimukseen, ja on kiinnostunut menneisyyden ihmisten suhteista eläimiin sekä pohjoisista ympäristösuhteista.

 

Kuvat: Uhrit ennen ja nyt -blogin kuvitusta.