teologia.fi – Tiede kuuluu kaikille!

Akateemisen teologian näkökulmia ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin

 

teologia.fi –sivusto esittelee yleistajuisesti teologian alan tutkimusta. Sivustolla julkaistaan teologian alan ja sen lähitieteiden tutkimusartikkeleita, opinnäytetöiden esittelyjä ja kirja-arvioita. Teema-arkistosta eri aihealueet löytyvät kätevästi. Palvelun sisällöt on suunniteltu uskonnonopettajien, seurakuntien työntekijöiden, diakonien, teologian opiskelijoiden ja tutkijoiden sekä laajemman yleisön tarpeita silmällä pitäen. Palvelua ylläpitävät Helsingin yliopiston teologinen tiedekuntaFakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi ja Itä-Suomen yliopiston teologian osasto.