Santa Muerte, pyhä kuolema

Teksti: Jaakko Toivonen ja Wilma Veijonen, opiskelijat Globaali kristinusko -kurssilta 2023. Kurssista voit lukea lisää täältä.

Santa Muerte on meksikolainen kansanpyhimys, joka useimmiten kuvataan naispuolisena viikatemiehenä. Santa Muerte tarkoittaa kirjaimellisesti pyhää kuolemaa, ja luurankopyhimys onkin nimensä mukaisesti kuoleman henkilöitymä. Santa Muertea ei tule kuitenkaan sekoittaa La Catrinaan, joka on myös meksikolainen kuoleman symboli.

Kansanpyhimyksellä tarkoitetaan vainajaa, jota katolinen kirkko ei tunnusta pyhimykseksi, mutta jota tästä huolimatta palvotaan ja jonka parantaviin voimiin uskotaan kansan keskuudessa. Santa Muerte kuitenkin eroaa muista kansanpyhimyksistä, sillä hänen ei uskota olevan vainaja, vaan kuolema itse.

Katolinen kirkko on tuominnut Santa Muerten palvonnan, mutta tästä huolimatta kansanpyhimysten puoleen käännytään usein jopa virallisia pyhimyksiä useammin. Paikalliset pyhimykset saatetaan nähdä helpommin lähestyttävinä kuin katolisen kirkon viralliset, pääosin vierasperäiset pyhimykset. Santa Muerten kultti onkin kasvanut räjähdysmäisesti vuodesta 2001 lähtien, jolloin se tuli julkisuuteen.

Meksikolaisten suhde kuolemaan

Santa Muerten suosio kertoo meksikolaisten monimutkaisesta, mutta läheisestä suhteesta kuolemaan. Alueella ennen espanjalaisten saapumista kukoistaneet asteekit tunnetaan hyvin heidän runsaista ihmisuhrauksistaan, ja tärkeitä kuolemanjumaluuksia löytyy useiden Meksikon alkuperäiskansojen perinteistä. Santa Muerten historia on kuitenkin varsin hämärä, sillä hänen palvontansa on keskittynyt yhteiskunnan kirjoittamattomiin marginaaleihin. Todennäköisesti kysymyksessä on synkretistinen hahmo, jossa monien alkuperäiskansojen kuoleman jumaluudet yhdistyvät espanjalaisten tuomaan viikatemiehen kuvastoon.

Meksikon historia on täynnä kuolemaa, kolonialismin kauheuksista nykyiseen huumesotaan saakka. Kuolema on pitkään ollut meksikolaisille, etenkin alemmissa yhteiskuntaluokissa eläville, jokapäiväinen asia, joka on vakavuudestaan huolimatta herättänyt myös tiettyä lämmintä läheisyyttä ja hyväksyntää. Día de los Muertos eli kuolleiden päivä onkin Meksikon suurin festivaali, jossa riittää väriä, musiikkia ja juhlahumua. Santa Muertella ei perinteisesti ole ollut yhteyttä kuolleiden päivään, mutta monet hänen seuraajansa muistavat muun juhlinnan ohessa ”Luista Rouvaakin”.

Kuolema ei syrji ketään. Rikkaat kuolevat siinä missä köyhätkin. Juuri kuoleman universaalisuus vetoaa Santa Muerten seuraajakuntaan, josta monet ovat yhteiskunnan reunoilla eläviä, marginalisoituja tai muuten kovia kokeneita. Siinä missä katolisen kirkon viralliset, eurooppalaiset pyhimykset tuntuvat kaukaisilta ja Meksikon maallisen vallan korruptoitunut edustajisto epäluotettavalta, Pyhä Kuolema on aina läsnä eikä jätä kenenkään rukousta kuulematta edes arkipäiväisissä asioissa.

Suhde katoliseen kirkkoon

Santa Muerten kultti on kristinuskon kansanomainen ilmentymä, jossa katolinen usko yhdistyy ihmisten jokapäiväiseen elämään. Katolinen kirkko on kuitenkin tuominnut Santa Muerten palvonnan harhaoppina. Vuonna 2013 katolisen kirkon kardinaali Gianfranco Ravasi tuomitsi Santa Muerten kultin useaan otteeseen, ja vuoden 2016 Meksikon vierailullaan paavi Franciscus ilmaisi huolensa kuoleman palvonnasta.

Santa Muerten kulttia tutkineen R. Andrew Chesnutin mukaan paavin jyrkkä reaktio kumpuaa toisaalta Santa Muerten nopeasta kasvusta ja sen aiheuttamasta uhasta katoliselle kirkolle, toisaalta kultin yhdistämisestä saatananpalvontaan. Lisäksi huolta on herättänyt Santa Muerten kultin kytkös huumerikollisuuteen. Santa Muerten kultin johtajahenkilönä tunnettu Enriqueta Vargas vastasi paavin lausuntoon puolustaen uskonnonharjoittamisen vapautta.

Santa Muerten monimuotoinen seuraajakunta

Vaikka Santa Muerte on todellakin mediassa yhdistetty usein kartellirikollisuuteen niin spektaakkelinhakuisissa uutisjutuissa kuin Breaking Bad -sarjassakin, ja on totta, että hän on hyvin suosittu rikollisuuden piirissä, on hän samalla esimerkiksi LGBTQ+ -vähemmistöjen, työväenluokan, maahanmuuttajien, seksityöntekijöiden ja kodittomien sekä, kiintoisaa kyllä, myös kartelleja vastaan taistelevien poliisien ja sotilaiden suosiossa. Santa Muerte vaikuttaa vetoavan erityisellä tavalla niihin, joiden päivittäistä elämää varjostaa yhteiskunnallinen voimattomuus, epävarmuus ja vaarallisuus.

Santa Muerten kultin voi myös nähdä esimerkkinä feministisestä uskonnollisuudesta. Suurin osa tämän tasa-arvoa edustavan naispuolisen kuoleman pyhimyksen seuraajista ja orgaanisesti organisoituneen liikkeen johtohahmoista on naisia. Siinä missä naisten mahdollisuudet johtotehtäviin institutionaalisen katolisen kirkon parissa ovat tarkoin rajatut, ”Kauniin Tytön” vapaasti järjestäytyneessä kultissa he voivat toimia vapaammin.

Lähteet

Chesnut, R. Andrew 2012: Devoted to Death: Santa Muerte, the Skeleton Saint. Oxford University Press, New York.

Chesnut, R. Andrew 2013: Death to Santa Muerte: The Vatican vs. the Skeleton Saint. Huffpost 18.7.2013. Saatavissa https://www.huffpost.com/entry/death-to-santa-muerte-the-vatican-vs-the-skeleton-saint_b_3291499. Viitattu 15.4.2023.

Chesnut, R. Andrew 2016: Healed by Death: Santa Muerte, the Curandera. Teoksessa Stephen J. Hunt (toim.) Handbook of Global Contemporary Christianity: Movements, Institutions, and Allegiance, 336–353. Brill, Leiden.

Chesnut, R. Andrew 2017: Pope Francis vs. Santa Muerte. Huffpost 22.2.2017. Saatavissa https://www.huffpost.com/entry/pope-francis-vs-santa-mue_b_9290126. Viitattu 15.4.2023.

Lorentzen, Lois Ann 2016: Santa Muerte: Saint of the Dispossessed, Enemy of Church and State. Teoksessa Anna Pellegrini & Juan Marco Vaggione (toim.) Emisférica. States of Devotion, 13(1). Saatavissa https://hemisphericinstitute.org/en/emisferica-13-1-states-of-devotion/13-1-essays/santa-muerte-saint-of-the-dispossessed-enemy-of-church-and-state.html. Viitattu 15.4.2023.

Pesonen, Mikko 2019: Santa Muerten kultti pullahti julkisuuteen pyhäinpäivänä vuonna 2001 – Nyt se on Latinalaisen Amerikan nopeimmin kasvava uskonto. Yle Uutiset 4.11.2019. Saatavissa https://yle.fi/a/3-11043647. Viitattu 9.4.2023.

Tucker, Duncan 2017: Santa Muerte: The rise of Mexico’s death ‘saint’. BBC News 1.11.2017. Saatavissa https://www.bbc.com/news/world-latin-america-41804243. Viitattu 16.4.2023.

Kuva: Not Home, Public domain, via Wikimedia Commons